Alkomat elektrochemiczny HI-TECH MEDICAL CA 9000 Professional

Alkomaty do sprawdzania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu to niezwykle przydatne urządzenia, nawet jeżeli wykorzystywane są okazjonalnie. Ich posiadanie może bowiem uchronić każdego kierowcę przed popełnieniem dużego życiowego błędu, jakim jest jazda pod wpływem alkoholu (co może się zdarzyć nawet, jeśli był on spożywany poprzedniego dnia).

Alkomat elektroniczny HI-TECH MEDICAL CA 9000 Professional posada wbudowany specjalistyczny i w pełni profesjonalny układ kontroli prawidłowego działania analizatora przed i po każdym pomiarze. Dzięki temu uzyskiwane wyniki będą możliwie jak najbardziej wiarygodne, niemal tak perfekcyjne jak te urządzenia, które wykorzystywane są przez wszelkie organy uprawnione do sprawdzania stanu trzeźwości kierowców. Ponadto urządzenie posiada również moduł kontroli temperatury. Dzięki jego obecności nie tylko sensor będzie znacznie bardziej wytrzymały, ale również błąd pomiarowy zostanie obniżony do absolutnego minimum.

Alkomat elektroniczny HI-TECH MEDICAL CA 9000 Professional jest urządzeniem wysokiej jakości, przede wszystkim ze względu na tak istotne parametry i cechy jak:

  • wysoki zakres pomiarowy
  • niski błąd pomiarowy
  • czytelny ekran
  • poręczne wymiary
  • dużą prostotę użytkowania
  • precyzyjny sensor elektrochemiczny
  • wbudowany czujnik przepływu powietrza
  • dużą stabilność pomiaru w czasie
  • wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia przed wykonaniem pomiaru
  • funkcję, która przypomina o konieczności jak najszybszego wykonania kalibracji.