Jak działa alkomat półprzewodnikowy?

Z pewnością każda z pijących okazyjnie alkohol osób dorosłych zastanawia się czasem jaka ilość trunku pozwala jeszcze na prowadzenie samochodu, ewentualnie ile należy odczekać, aby móc wsiąść za kółko i tym samym nie narobić sobie problemów. Odpowiadając na pytanie ile alkoholu można spożyć, aby móc prowadzić samochód i nie narazić się na konsekwencje prawne należy odnieść się do polskiego ustawodawstwa, a dokładnie do kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego.

Stan po spożyciu alkoholu, a stan nietrzeźwości – konsekwencje prawne

Polski ustawodawca odróżnia dwa stopnie stężenia alkoholu we krwi. To właśnie od stopnia stężenia zależeć będzie odpowiedzialność sprawcy.

Stan po spożyciu alkoholu – mamy z tym do czynienia gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg lub zawartość alkoholu we krwi wskazuje od 0,2 do 0,5 promila. Stan ten stanowi wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń, zagrożone karą aresztu w granicy od 5 do 30 dni albo karą grzywny nie niższą niż 50 złotych, czyli od 50 zł do 5 000 zł (w przypadku gdy sprawca prowadził po spożyciu pojazd mechaniczny). W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawcy grozi areszt od 5 do 14 dni albo grzywna od 20 zł do 5 000 zł. Ponadto sprawca takiego wykroczenia zawsze zostanie dodatkowo ukarany przez środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres minimum 6 miesięcy. Maksymalny czas tego środka karnego może wynieść nawet 3 lata. Będzie on wymierzany w miesiącach lub latach i zawsze połączony jest z obowiązkiem zwrotu dokumentu, który potwierdza uprawnienie do prowadzenia danego pojazdu.

Stan nietrzeźwości – następuje gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W tym przypadku stan taki będzie stanowił przestępstwo. Kary przewidziane za powyższy czyn zostały zdefiniowane w art. art. 178a kodeksu karnego. Będzie to kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Podobnie jak w przypadku wykroczenia związanego z prowadzeniem po spożyciu alkoholu sąd obligatoryjnie orzeknie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub tylko zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju.

W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, iż warto wyposażyć się w gadżet, który pozwoli nam szybko zbadać swój stan, aby nie mieć wątpliwości co do możliwości prowadzenia przez nas samochodu.

Jaki tester trzeźwości będzie dla nas najlepszy?

Najczęściej spotykanym sprzętem do sprawdzenia swojego stanu trzeźwości są alkomaty półprzewodnikowe, które służą do pomiaru alkoholu we krwi na podstawie wydychanego przez badaną osobę powietrza. Aktualnie w związku z postępem technologicznym sprzęt tego rodzaju ma co raz więcej funkcji, działa na wyższym poziomie zaawansowania, dzięki czemu jest w stanie czynić dokładniejsze pomiary.

W większości modeli stosuje się technologię HSPT. Zapewnia ona większą dokładność zmierzonych wyników, tym samym zwiększając odporność sensora na wszelkie uszkodzenia, które mogłyby być spowodowane wysoko stężonymi oparami. Kolejną ważną cechą współczesnych mierników alkoholu w wydychanym powietrzu jest stosowany najczęściej dwukolorowy wyświetlacz LCD. Istotny jest również moduł, który odpowiadać będzie za kontrolowanie przepływającego powietrza. Dzięki temu otrzymamy informację, jeśli ilość ta będzie nieprawidłowa (ilość objętości próbki powietrza pobranej do analizy). Znaczna część alkometrów posiada funkcję zapamiętywania całkowitej liczby pomiarów wykonanych na danym urządzeniu. Dzięki temu łatwiej określić czas pozostały nam do przeprowadzenia kalibracji. Dobry sprzęt posiadać też będzie znak CE, określający spełnienie wymagań dyrektywy Unii Europejskiej dla urządzeń tego typu. Co ważne, wbudowany w urządzenie czujnik półprzewodnikowy z łatwością rozróżni cząsteczki etanolu. Sensor w takim alkomacie w przypadku prawidłowego używania i niewielkim stężeniu alkoholu wyniesie mniej więcej od 300 do 500 pomiarów. Alkomierze półprzewodnikowe sprawdzą się zatem przede wszystkim w przypadku użytkowników indywidualnych. Każdy świadomy kierowca powinien zapewnić sobie komfort psychiczny, który gwarantuje sprawdzenie swojego stanu alkomatem półprzewodnikowym.

Co więcej, taki tester trzeźwości nie nadszarpnie naszego budżetu, ponieważ jego cena jest stosunkowo niska w stosunku do korzyści jakie urządzenie nam przyniesie. Niektóre modele nie potrzebują nawet ustnika, ponieważ posiadają tester o bardzo wysokim zakresie pomiaru – do 4 promili. Pożądaną cechą posiadaną przez tego rodzaju gadżet jest też sygnał dźwiękowy, który poinformuje nas o fakcie gotowości sprzętu do pracy, a następni o zakończeniu pomiaru.

Jeśli decydujemy się na zakup alkomatu półprzewodnikowego warto zainwestować w wyższej jakości sprzęt ze względu na lepszą trwałość i większą dokładność wykonywanych pomiarów. Pamiętajmy także o regularnej kalibracji, według zaleceń producenta. Zadbajmy także o to, by pomiar dokonany był w warunkach, które nie powodują żadnych zakłóceń

Podsumowanie informacji

Alkomaty półprzewodnikowe cieszą się popularnością głównie ze względu na najlepszy stosunek jakości do ceny. Mimo tego, że wykorzystywane są głównie przez użytkowników indywidualnych, to pojawiają się na rynku też modele bardziej zaawansowane, które to polecane są dla firm oraz instytucji, zajmujących się przeprowadzeniem kontroli. Są to urządzenia kompaktowe i wykonane w sposób profesjonalny. Cechuje je dobrej jakości materiał i nowoczesny design. Każdy posiadacz takiego gadżetu może mieć całkowitą pewność bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia samochodu.